• ระบบนัดบริการปรึกษาปัญหา สุขภาพจิต สายด่วนสุขภาพจิต 1323

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ลงทะเบียน

ผู้ขอรับบริการครั้งแรกจะต้องลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูล

2. กรอกประวัติผู้รับบริการ

ทำการกรอกประวัติผู้ขอรับบริการ และข้อมูลการเข้าใช้ระบบ

3. จองวันเเละเวลาในระบบนัด

เลือกวันและเวลาที่สะดวกเพื่อขอรับบริการ สามารถเลื่อนนัดได้ ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 1 วันทำการ