• ระบบนัดบริการปรึกษาปัญหา สุขภาพจิต สายด่วนสุขภาพจิต 1323

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ลงทะเบียน

ผู้ขอรับบริการครั้งแรกจะต้องลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูล

2. กรอกประวัติผู้รับบริการ

ทำการกรอกประวัติผู้ขอรับบริการ และข้อมูลการเข้าใช้ระบบ

3. จองวันเเละเวลาในระบบนัด

เลือกวันและเวลาที่สะดวกเพื่อขอรับบริการ สามารถเลื่อนนัดได้ ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 1 วันทำการ

4. ตรวจสอบเเละยืนยันข้อมูล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อพิสูจน์ตัวตน ภายใน 24 ชั่วโมง จึงสามารถจองวัน/เวลา เพื่อขอรับบริการที่นัดหมายไว้ได้

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการ

เมื่อยืนยันการขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูประวัติการรับบริการ รวมถึงการเลื่อนนัดหรือ รับบริการครั้งต่อไปได้